Avl / Avls hopper / Lillevangs Gabriola

Lillevangs Gabriola

Lillevangs Gabriola

Fødselsår:
2006

Gabriola har vi været så heldige at overtage fra stald lillevang , hun er søster til Lillevangs Canto og Lillevangs Treasure, hun er os søster til Lillevangs Christo og Lillevangs Unique Survivors mor Lillevangs Galina. 
 
Født: 2006
Højde: 170
Kåringsgrad: DV   SRDH. 
Far: Ladas
Morfar: Killian
Race: Dansk Varmblod
 
Føl: 
 
2016 -Lillevangs Gadrial - Hoppeføl - Highland Park
2017 - Lillevangs Olivia - Hoppeføl - Party Dance
2018 - ingen
2019 -  
Dennis Steffenauer og Gitte Stolling | CVR: 33368445 | Herluflillevej 5, 4160 Herlufmagle - Danmark | Tlf.: 21779808